DOI: https://doi.org/10.24959/uekj.16.45

Research of the directions of implementation of external social responsibility of the pharmaceutical companies

Yu. S. Bratishko, O. V. Posylkina

Abstract


We are covered the forms and the directions of realization of social responsibility of the pharmaceutical companies in the conditions of introduction of systems of quality management in article. The components and objects are defined of social responsibility of pharmaceutical business in article. The author has carried out the analysis of external social responsibility of pharmaceutical business in Ukraine.

Keywords


social responsibility; social development; pharmaceutical company

References


Братішко Ю. С. Посада менеджера із соціальної відповідальності сучасної фармацевтичної компанії : Соціальна відповідальність бізнесу і адміністрації – створення інноваційного управління : [монографія] / Ю. С. Братішко, О. В. Посилкіна; за ред. В. Дучмала. – Бердянськ : Вид-во Ткачук О. В., 2015. – С. 54-63.

Братішко Ю. С. Теоретико-методологічні засади впровадження соціального контролінгу на фармацевтичних підприємствах / Ю. С. Братішко, О. В. Посилкіна // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 6. – С. 78-86.

Братішко Ю. С. Формування концепції соціальної відповідальності фармацевтичного бізнесу / Ю. С. Братішко // Socio-economic problems of management: Collective monograph. – Thorpe-Bowker®, Melbourne, Australia, 2015. – Р. 198-221.

Котвіцька А. А. Дослідження впровадження етичного кодексу фармацевтичних працівників України у практичну діяльність / А. А. Котвіцька, І. О. Сурікова, Н. Б. Гавриш // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2015. – Т. 1, № 1. – С. 45-52.

Котвіцька А. А. Соціальний маркетинг як основа формування соціальної відповідальності фармацевтичних організацій / А. А. Котвіцька, Н. В. Чмихало, А. В. Вол- кова // Матер. міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф.: [Соціальна фармація в Україні : стан, проблеми та перспективи] (17-20 берез. 2014 р.) / ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х. : НФаУ, 2014. – С. 88-95.

Мнушко З. Н. Фармацевтическая этика и деонтология : [тексты лекций] / [З. Н. Мнушко, Н. М. Дихтярева, Н. В. Чернобровая и др.]. – Х. : НФАУ: Золотые страницы, 2002. – С. 60-75.

Мнушко З. М. Формування корпоративної культури у складі стратегічної діяльності фармацевтичних підприємств / З. М. Мнушко, Г. М. Лисак // Вісник фармації. – 2003. – № 3. – С. 55-60.

Немченко А. С. Концепція пріоритетного розвитку соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення та впровадження національних стандартів належних практик GDP та GPP / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька // Фармац. журн. – 2006. – № 4. – С. 3-9.

Немченко А. С. Кореляційно-регресійне моделювання соціально-економічних показників сімейної доступності лікарських засобів у регіонах України : [метод. рек.] / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька. – Х., 2007. – 28 с.

Немченко А. С. Наукове обґрунтування принципів функціонування системи лікарського забезпечення населення та визначення її соціальної ефективності / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька // Фармаком. – 2007. – № 2. – С. 94-99.

Партишев О. Корпоративна соціальна відповідальність. Фармацевтичний бізнес / О. Партишев, А. Стогній, А. Чобану // Фармацевт-практик. – 2012. – № 5. – С. 8-9.

Пономаренко М. С. Етична декларація – стандарт поведінки медпредставника, провізора-консультанта в інформаційно-довідковій та рекламній діяльності при просуванні ліків на фармацевтичному ринку України / М. С. Пономаренко // Фармац. журн. – 2007. – № 5. – С. 35-41.

Ткаченко Н. О. Сучасний стан і характеристика соціальної відповідальності підприємницької діяльності / Н. О. Ткаченко, Н. М. Червоненко, Є. Г. Книш // Запорож. мед. журн. – 2013. – № 2. – С. 76-82.

Ткаченко Н. О. Формування соціальної відповідальності у системі вищої фармацевтичної освіти / Н. О. Ткаченко, Є. Г. Книш, Н. М. Червоненко // Фармац. журн. – 2013. – № 3. – С. 23-28.

Толочко В. М. Аналіз законодавчо-нормативного регулювання системи соціального захисту працівників аптечних закладів України / В. М. Толочко, Т. Ф. Музика, М. В. Зарічкова, О. М. Должнікова // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2015. – Т. 1, № 1. – С. 12-17.

Толочко В. М. Сучасні вимоги до системи охорони праці в аптечних закладах України / В. М. Толочко, Т. Ф. Музика, М. В. Зарічкова, Т. О. Артюх // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2015. – Т. 1, № 2. – С. 65-72.

Толочко В. М. Посилення соціальної відповідальності в діяльності аптечних закладів України / В. М. Толочко, М. В. Зарічкова // Міжн. наук.-практ. інтернет-конф.: [Соціаль- на фармація : стан, проблеми та перспективи] (17-20 берез. 2014 р.) ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х. : НФаУ, 2014. – C. 128-132.

Черкашина А. В. Дослідження сучасного стану соціальної відповідальності найбільших аптечних мереж міста Харкова / А. В. Черкашина, А. А. Котвіцька // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – № 3. – С. 36-42.

http://artur-k.com.ua/

http://bcpp.com.ua/

http://farmak.ua/

http://med-service.com.ua/

http://microfarm.com.ua/

http://ternopharm.com.ua/

http://www.arterium.ua/

http://www.darnitsa.ua/

http://www.ooobadm.dp.ua/

http://www.takeda.ua/

http://www.teva.ua/

http://www.uf.ua/

http://www.ukrstat.gov.ua/

http://www.vitamin.com.ua/

https://www.zt.com.ua/

http://www.lekhim.ua/

http://www.biolik.com.ua/

http://www.ooobadm.dp.ua/

http://optimapharm.ua/

http://www.edelweiss.com.ua/

http://deltamedical.com.ua/

http://apteka911.com.ua/

http://www.aptekanizkihcen.ua/

http://mega-apteka.com/

http://leda.kharkov.ua/

https://www.add.ua/


GOST Style Citations


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abbreviated key title: Upr. ekon. zabezp. âkostì farm.

ISSN 2519-8807 (Online), ISSN 2311-1127 (Print)