DOI: https://doi.org/10.24959/uekj.16.15

Actual problems of improvement of regulatory politics of state in branch of circulation and advertisement of medicines

A. S. Soloviev, I. V. Klimenko, T. I. Krasnianska, S. V. Augunas

Abstract


Current research considers various points of view concerning reformation, modernization, update of pharmaceutical branch of Ukraine. It is indicated that basic principle of lawmaking activity has to second – guess upheaval of emphases on behalf of processed management in handling of objects of law and not in an own way by means of their means, permissions, interdictions, measures of administrative, criminal, authoritative character, which makes available of guarantees of effective implementation of remarked process.

Keywords


pharmaceutical law; branch of law; circulation of medicines; reformation

References


Барміна Г. Система якості освіти в галузі промислової фармації: імплантація положень нового законодавства / Г. Барміна // Еженедельник АПТЕКА. – 2014. – № 48. – С. 12.

Барміна Г. Регуляторна політика в фармацевтичній галузі: проблеми та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / Г. Барміна. – Режим доступу: http://www/apteka.ua/article/269399.

Бастрыкина О. А. Системообразующие связи внутреннего содержания права: автореф. дис. … канд. юрид. наук / О. А. Бастрыкина. – Волгоград, 2006. – 17 с.

Безпрецедентна широкомасштабна рекламна підтримка / Обкладинка // Еженедельник АПТЕКА. – 2011. – № 37. – С. 1.

Браткова А. Опасные лекарства / А. Браткова // Вести. – 2013. – № 90. – С. 8-9.

Броуэр Л. Фармацевтическая и продовольственная мафия / Л. Броуэр. – К.: Изд-во «Княгиня Ольга», 2002. – 280 с.

Бушуєва І. В. Маркетингові, фармакоекономічні і технологічні аспекти створення та дослідження лікарських засобів для ветеринарної медицини: дис. … докт. фарм. наук; 15.00.01 / І. В. Бушуєва. – Запоріжжя, 2015. – 509 с.

Вальдовський А. О. Аналіз основних факторів зовнішнього середовища, які впливають на формування потенціалу ринку антианемічних лікарських препаратів / А. О. Вальдовський, З. М. Мнушко // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: [матер. міжнар. наук.-практ. Internet-конф.], 28-29 березня 2013 р. – Х.: НФаУ, 2013. – С. 245-247.

Васкес Абанто Х. Э. Медицина и закон в Украине // Медичні та фармацевтичні науки: аналіз сучасності та прогноз майбутнього / [зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф.] – Дніпропетровськ, 1-2 листопада 2013 р. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 6-12.

Васкес Абанто Х. Э. Медицинская деятельность и законодательство страны / Х. Э. Васкес Абанто // Новости медицины и фармации. – 2013. – С. 17.

Ваше здоров’я / Матеріали інтерв’ю та пресслужб // Ваше здоров’я. – 2015. – № 5-6. – С. 5.

Вдосконалення комунікаційних навичок фармацевтичних фахівців у напрямку продажів: [метод. рекоменд.] / І. В. Бушуєва, О. О. Погорєлова, О. С. Соловйов. – Запоріжжя – К.: Вид-во Запорізького держ. мед. ун-ту. – Запоріжжя, 2014. – 16 с.

В МОЗ не знають, хто відповідає за ціноутворення та контроль за цінами на ліки // Ваше здоров’я. – 2014. – № 18-19. – С. 3.

Галевий О. І. Про лікарські засоби. Проект зі змінами до закону України / О. І. Галевий // Еженедельник АПТЕКА. – 2014. – № 18. – С. 19.

Загальне науково-практичне обґрунтування формування основ галузевого права у системі обігу лікарських засобів. Повідомлення 1 / [О. П. Гудзенко, М. С. Пономаренко, О. С. Соловйов та ін.] // Фармац. журн. – 2013. – № 5. – С. 6-15.

Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 р. № 123/96-ВР (редакція від 28.04.2013 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 123/96-ВР

Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/ show/270/96-ВР

Загорій Г. В. Методологічне обґрунтування стратегії і тактики системних заходів щодо оптимізації та ефективного розвитку вітчизняного виробництва лікарських засобів: дис. … докт. фармац. наук: 15.00.01 / Г. В. Загорій. – Запоріжжя, 2014. – 539 с.

Краснянська Т. М. Наукове обґрунтування організаційно-методичного забезпечення ефективної діяльності персоналу підприємств фармацевтичної галузі: дис. … канд. фармац. наук: 15.00.01 / Т. М. Краснянська. – К., 2006. – 245 с.

Науково-практичне обґрунтування ролі, значення та відповідальності професорсько-викладацького складу у формуванні та навчанні основ ноофармацевтичного права / [М. С. Пономаренко, О. С. Соловйов, І. В. Клименко та ін.] // зб. наук. праць співробіт. НМАПО ім. П. Л. Шупика. – К.: НМАПО, 2013. – Вип. 22, кн. 1. – С. 453-461.

Науково-практичні обґрунтування, розробка, вдосконалення та запобігання порушенням основ галузевого права. Фармація / [М. С. Пономаренко, О. С. Соловйов, І. В. Клименко та ін.] // зб. наук. праць співробіт. НМАПО ім. П. Л. Шупика – К.: НМАПО, 2013. – Вип. 22, кн. 2. – С. 547-555.

Науково-практичні заходи відносно втілення ефективних протидій щодо подання у засобах масової інформації (ЗМІ) неякісної, недобросовісної реклами ліків, парафармації та деяких продуктів харчування / [М. С. Пономаренко, О. С. Соловйов, І. В. Клименко та ін.] // зб. наук. праць співробіт. НМАПО ім. П. Л. Шупика. – К.: НМАПО, 2013. – Вип. 22, кн. 3. – С. 430-435.

Пономаренко М. С. Подільний та зведений рейтинг ранговий аналіз результатів моніторування телереклами ТОП-10 (ліки) першого порядку за 2010-2014 рр. / М. С. Пономаренко, О. С. Соловйов // Здоров’я суспільства. – 2015. – № 1-2. – С. 69-78.

Попередження поширення фальсифікованих лікарських засобів на міжнародному та національному рівні: [монографія] / І. Демченко, О. Соловйов. – К., 2014. – 128 с.

Соловьев А. С. Директива 2001/83/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС / [А. С. Соловьев, О. П. Баула, С. И. Зброжек та ін.]. – К.: МОРИОН, 2013. – 120 с.

Соловйов O. С. Науково-практичне обґрунтування системи заходів забезпечення фармацевтичного права у сфері обігу, промоції лікарських засобів і парафармацевтичної продукції / О. С. Соловйов // Укр. вісник психоневрол. – 2015. – Т. 23, вип. 3, додаток. – С. 176.

Соловйов О. С. Системна стратегія і тактика законодавчого процесу розвитку фармації в Україні / О. С. Соловйов // зб. наук. праць співробіт. НМАПО ім. П. Л. Шупика. – К.: НМАПО, 2013. – Вип. 22, кн. 4. – С. 408-413.

Хронометричний аналіз незавершених законотворчих ініціатив з фармацевтичного права / М. С. Пономаренко, О. С. Соловйов, Ю. М. Григорук // Матер. III Всеукр. наук.-освітн. інтернет-конф.: [«Формування національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики»]. – Харків, 12 березня 2015 року. – X.: НФаУ, 2015. – С. 28-39.

Directive 2011/62/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 amending Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use, as regards the prevention of the entry into the legal supply chain of falsified medicinal products Text with EEA relevance // OJL. – 2011. – № 174 from 1.7.2011. – P. 74-87.

How to Achieve International Action on Falsified and Substandard Medicines [Електронний ресурс] / A. Attaran, D. Barry, S. Basheer et al. // British Med. J. – 2012. – Режим доступу: http://www.bmj.com/content/ 345/b383

Kawasaki E. S. Nanotechnology, nanomedicine, and the development of new, effective therapies for cancer / E. S. Kavasaki, A. Player // Nanomedicine. – 2005. – Vol. 1, № 2. – P. 101-109.

Kobets M. M. The Study of the Current State of Dispensing Narcotic Psychotropic Drug and Precursors by Preseription in Ukraine // News of Pharmacy. – 2014. – № 4. – Р. 59-63.

Niamey Declaration. Press release dated 2 December 2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iracm.com/wp-content/ uploads/2013/12/CPNiameYEN.pdf

Nikitina A. Counteraction to falsified and counterfeited medicines circulation in the Russian Federation [Електронний ресурс] / A. Nikitina. – Vienna, 2013. – Режим доступу: http:// www.unodc.org/documents/ organizwdcrime/ FM/Roszdravnadzor_Russian_PM.pdf

Panagiotakos D. B. Effect of exposure to secondhand smoke on markers of inflammation: the ATTICA study / [D. B. Panagiotakos, C. Pitsavos, C. Chrysohoou et al.] // Am. J. of Medicine. – 2009. – Vol. 116. – № 3. – Р. 145-150.


GOST Style Citations


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abbreviated key title: Upr. ekon. zabezp. âkostì farm.

ISSN 2519-8807 (Online), ISSN 2311-1127 (Print)