Author Details

Kurinna, M. V., PJSC SIC “Borshchahivskiy chemical pharmaceutical plant”, Ukraine