DOI: https://doi.org/10.24959/uekj.20.1

Patented medicines on the base of bee products

Т. G. Yarnykh, О. A. Rukhmakova, І. V. Herasymova, М. V. Buryak, G. B. Yuryeva

Abstract


Aim. To make an analysis of patented medicines on the base of bee products developed by the scientific school of Alexander I. Tikhonov.
Materials and methods. A prerequisite for the creation of medicines on the base of bee products was the isolation of bee substances, in particular, phenolic hydrophobic and hydrophilic preparations of propolis, lipophilic extract of the bee stalk, pollenase, honey, etc., as well as the study of their specific activity. Based on these substances and other bee products, medicines in various dosage  forms have been developed. Therefore, the text of the article contains the results of scientific developments on the creation of medicines based on propolis, its extracts, bee pollen, honey, etc. Relevant patents and copyright certificates protect the scientific novelty of these studies. In general, the result of the experimental work of the scientific school of Alexander I. Tikhonov on the creation of bee medicines was the obtaining of 82 patents, which significantly expanded the range of medicines based on bee products.
Conclusions. The analysis of patented medicines based on bee products developed by scientific school of Alexander I. Tikhonov was conducted. It was shown that the result of experimental work on the creation of bee medicines was the receipt of 82 patents containing a description of the technology for the production of bee substances and medicines based on them in various dosage forms.


Keywords


patent; medicine; bee products

References


Bakalo, B., Wendimagegnehu, B., Alebachew, T., Ayichew, T. (2016). Review on Medicinal Value of Honeybee Products: Apitherapy. Advances in Biological Research, 10(4), 236–247. https://doi.org/10.5829/idosi.abr.2016.10.4.10529

Rain Delvin. (2009). Bee venom therapy for inflammatory conditions: historical and recent trends. Journal of the American Apitherapy Society, 16(1).

Kuropatnicki, A. K., Szliszka, E., & Krol, W. (2013). Historical Aspects of Propolis Research in Modern Times. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2013, 1–11. https://doi.org/10.1155/2013/964149

Patrick, M. F. (2015). Apitherapy Products for Medicinal Use. Journal of Nutrition & Food Sciences, 5(6). https://doi.org/10.4172/2155-9600.1000423

Tikhonov, A. I. (1998). Teoriia i praktika proizvodstva lekarstvennykh preparatov propolisa. Kharkiv: Osnova, 384.

Tikhonov, A. I., Sodzavichnyi, K., Tikhonova, S. A., Iarnykh, T. G. (2006). Pyltca tcvetochnaia (obnozhka pchelinaia) v farmatcii i meditcine (teoriia, tekhnologiia, meditcinskoe primenenie): Monografiia. Kharkiv: NFaU: Original, 308.

Tikhonov, A. I., Tikhonova, S. A., Iarnykh, T. G. (2010). Med naturalnyi v meditcine i farmatcii (proiskhozhdenie, svoistva, primenenie, lekarstvennye preparaty): monografiia. Kharkiv: Original, 263.

Tykhonov, O. I. (2010). Patent 54117 Ukrainy na korysnu model MPK (2009) A61K 35/66, A61K 9/14. Standartyzovana likarska substantsiia na osnovi medu.

Tykhonov, O. I., Khvorostynka, V. M., Yefremova, O. O., Yarnykh, T. H., Pushkar, S. M., Kotenko, O. M. (1990). Patent 29374 Ukrainy, MPK 6 A61K 35/64. Zasib, shcho maie antyoksydantnu ta hepatozakhysnu vlastyvosti.

Tykhonov, O. I., Siatynia, M. L., Yarnykh, T. H., Zuikina, S. S., Tykhonova, S. O. (2001). Deklaratsiinyi patent 47160A Ukrainy, MPK 7 A61K 9/08, A61K 35/64. Vushni krapli «Propotyd».

Tykhonov, O. I., Makarova, O. Ye. (2002). Deklaratsiinyi patent 59680A Ukrainy, MPK 7 A61K 9/14, A61K 35/64. Likarskyi zasib «Propotsyd» u formi prysypky z protyzapalnoiu ta reparatyvnoiu diieiu i sposib yoho oderzhannia.

Tykhonov, O. I., Bohutska, O. Ye., Shpychak, O. S., Yarnykh, T. H., Dykyi, I. L. (2006). Patent 75205 Ukrainy na vynakhid MPK A61K 35/64, A61R 31/06 Sposib oderzhannia protytuberkuloznoho zasobu.

Tykhonov, O. I., Bohutska, O. Ye., Cherkasova, A. I., Prokhoda, I. O., Yarnykh, T. H., Dykyi, I. L. (2007). Patent 80953 Ukrainy na vynakhid, MPK (2006) A61K 35/64 (2006.01) A61K 9/14 A61R 11/00. Zastosuvannia apidobavky z trutnevykh lychynok i propolisu yak protytuberkuloznoho zasobu.

Tykhonov, A. Y., Chorna, N. A. (2009). Patent 46400 Ukrainy na korysnu model MPK (2009) A61K 9/00, A61K 35/64, A61R 17/00. Homeopatychnyi likarskyi zasib u formi mazi dlia likuvannia alerhichnykh dermatytiv.

Totska, N. V., Rudenko, M. V., Tykhonov, O. I., Kovalova, O. O. (2008). Patent 92933 Ukrainy na vynakhid, MPK (2011) A61K 9/00, A61K 31/496, A61P 35/64, A61R 15/00, A61R 31/04. Kombinovanyi veterynarnyi zasib dlia likuvannia ta profilaktyky endometrytiv.

Tykhonov, O. I., Koniushevych, L. V. (2015). Patent 97076 Ukrainy na korysnu model MPK (2015) A61F 9/00, A61K 31/045, A61R 27/02. Krapli dlia ochei.

Tykhonov, O. I., Tykhonova, S. O., Batrak, O. A. (2004). Patent 66796 Ukrainy, MPK 7 A61K 9/12, A61K 35/78. Likarskyi zasib «Profezol-pinnyi» dlia likuvannia promenevykh urazhen shkiry.

Tykhonov, O. I., Porokhniak, A. A., Budnykova, T. N., Rohozhyn, B. A. (1997). Patent 13347 Ukrainy na vynakhid, MPK A61K 35/64 K 9/20. Hepatotropnyi zasib «Propolin».

Tykhonov, O. I., Kozyr, H. V., Dykyi, I. L., Yakovleva, L. V. (2004). Deklaratsiinyi patent 65915A Ukrainy, MPK 7 A61K 9/06, A61K 35/64. Likarskyi zasib u formi stomatolohichnoho heliu «Propostom».

Tykhonov, O. I., Yarnykh, T. H., Chernykh, V. P., Zupanets, I. A., Kolesnikov, D. D., Azarenko, Yu. M. (2004). Patent 65646 Ukrainy, MPK 7 A61K 9/02, 35/64. Farmatsevtychna kompozytsiia u formi supozytoriiv «Propofen».

Tykhonov, O. I., Chernykh, Yu. V., Maloshtan, L. M., Ulanova, V. A. (2009). Patent 87051 Ukrainy na vynakhid, MPK (2009) A61K 35/64, A61K 36/72 Zasib dlia likuvannia zapalnykh hinekolohichnykh zakhvoriuvan.

Tykhonov, O. I., Dorovskyi, O. V., Yarnykh, T. H., Khorunzhyi, H. H., Dorovskyi, V. O., Sydorenko, O. V., Yakovlieva, L. V., Kotelevets, N. V. (2006). Patent 83248 Ukrainy na vynakhid, MPK A61K 35/48, A61R 13/08. Farmatsevtychna kompozytsiia dlia likuvannia prostatytiv.

Tykhonov, O. I., Romas, K. P. (2010). Patent 54662 Ukrainy na korysnu model MPK (2009) A61K 9/48, A61K 31/198, A61K 35/64, A61R 5/26. Likuvalno-profilaktychnyi zasib u formi kapsul androhennoi dii.

Tykhonov, O. I., Chernykh, V. P., Yarnykh, T. H., Yakovlieva, L. V., Kalf-Kalif, S. S., Tkachova, O. V., Khokhlenkova, N. V. (2003). Deklaratsiinyi patent 60849A Ukrainy na vynakhid, A61K 9/06, A61K 35/64. Maz «Prolidoksyd» dlia mistsevoho likuvannia ran ta opikiv.

Shpychak, O. S., Tykhonov, O. I., Baranova, I. I. (2013). Patent 80917 Ukrainy na korysnu model MPK (2013) A61K 9/06, A61K 35/00. Hel dlia mistsevoho likuvannia zapalnykh zakhvoriuvan oporno-rukhovoho aparatu na osnovi produktiv bdzhilnytstva.

Tykhonov, O. I., Bobro, S. H. (2015). Patent 107907 Ukrainy na vynakhid, MPK (2015) A61K 31/14, A61K 9/08, A61R 17/00. Kompozytsiia u vyhliadi heliu dlia likuvannia vuhrovoi khvoroby.

Tykhonov, O. I., Berbek, V. L. (2013). Patent 79930 Ukrainy na korysnu model MPK A61K 9/16, A61K 31/198, A61K 35/64, A61R 5/26, A61R 13/08. Likuvalno-profilaktychnyi zasib u formi hranul androhennoi ta prostatoprotektornoi dii.

Tykhonov, O. I., Bohdan, N. S. (2014). Patent 94511 Ukrainy na korysnu model MPK A61K 35/64. Farmatsevtychna kompozytsiia na osnovi produktiv bdzhilnytstva dlia mistsevoho likuvannia vyrazky shlunka ta dvanadtsiatypaloi kyshky.

Shpychak, O. S., Musoiev, S. M., Tykhonov, O. I., Shpychak, A. O., Rabiiev, R. M., Khikmatzoda, I. I., Samariddini, D., Salimov, S. Sh. (2016). Patent 110095 Ukrainy na korysnu model MPK A61K 9/06. Sklad dlia stymuliatsii reparatyvnykh protsesiv u formi mazi.

Shpychak, O. S., Tykhonov, O. I. (2016). Patent 111672 Ukrainy na vynakhid, MPK (2016) A61K 9/12, A61K 35/644, A61K 36/53, A61K 36/72, A61K 36/534, A61K 31/045, A61R 19/00. Farmatsevtychna kompozytsiia u formi aerozoliu na osnovi produktiv bdzhilnytstva dlia znebolennia ta mistsevoho likuvannia zapalnykh zakhvoriuvan oporno-rukhovoho aparatu.

Tykhonov, O. I., Konoshevych, L. V., Shpychak, O. S., Koval, V. M. (2017). Patent 119965 Ukrainy na korysnu model MPK (2017) A61F 9/00, A61K 31/045, A61R 27/02. Ochni krapli.

Yakovlieva, L. V., Tykhonov, O. I., Yarnykh, T. H., Chikitkina, V. V., Dankevych, O. S. (2003). Deklaratsiinyi patent 54169 Ukrainy na vynakhid, MPK 7 A61K 35/64, A61K 9/48. Protyvyrazkovyi zasib «Propoltyn».

Tykhonov, O. I., Unhurian, L. M., Hrashchenkova, S. A., Zubchenko, T. M. (2011). Patent 94138 Ukrainy na vynakhid, MPK (2011) A61K 35/64, A61K 31/194, A61K 9/08, A61R 39/00, A61R 25/00. Likuvalnoprofilaktychnyi zasib u formi syropu z antystresovoiu ta aktoprotektornoiu diieiu.

Tykhonov, O. I., Shpychak, O. S., Frolova, O. Ye. (2017). Patent 122333 Ukrainy na korysnu model MPK A61K 31/14, A61K 35/644, A61R 17/12, A61R 31/10. Sklad likarskoho preparatu protyhrybkovoi, protymikrobnoi ta keratolitychnoi dii.

Tykhonov, O. I., Kalinichenko, T. V., Maloshtan, L. M., Dolzhykova, O. V. (2006). Patent 77331 Ukrainy na vynakhid MPK (2006) A61K 35/64 A61R 7/02. Likarskyi zasib u formi tabletok dlia elektroforezu z antykoahuliantnoiu diieiu.

Tykhonov, O. I., Pasichnyk, M. F., Tykhonova, S. O., Yarnykh, T. H., Khodarchenko, H. B., Chorna, N. A. (2008). Patent 83579 Ukrainy na vynakhid, MPK (2006), A61K 35/64(2006.01). Sposib oderzhannia homeopatychnoho bazysnoho preparatu otruty bdzholynoi «Api».

Tykhonov, O. I., Mykhailenko, V. V. (2009). Patent 45503 Ukrainy, MPK (2009), A61K 35/55. Hel «Api-art» dlia profilaktyky artrytiv ta artroziv.

Tykhonov, O. I., Almakaieva, L. H., Skrypnyk-Tykhonov, R. I. (2016). Patent 111273 Ukrainy na vynakhid, MPK (2016) A61K 9/14, A61K 35/00. Liofilizovanyi preparat dlia in’iektsii.

Tykhonov, O. I., Yemelianov, A. V., Almakaieva, L. H., Skrypnyk-Tykhonov, R. I., Murtyshchev, O. M., Chekhuta, O. O. (2013). Patent 101837 Ukrainy na vynakhid, MPK A61K 9/08, A61K 35/64, A61R 37/04. In’iektsiinyi zasib z imunostymuliuiuchymy ta zahalnozmitsniuiuchymy vlastyvostiamy na osnovi medu.

Shpychak, O. S., Tykhonov, O. I. (2013). Patent 77952 Ukrainy na korysnu model MPK A61K 9/48, A61R 25/20. Likuvalno-profilaktychnyi zasib u formikapsul iz sedatyvnoiu diieiu.

Tykhonov, O. I., Bondarenko, L. O., Shpychak, O. S. (2017). Patent 113911 Ukrainy na vynakhid, MPK (2017) A61K 9/10, A61K 47/44, A61K 36/185, A61K 36/736, A61K 31/4166, A61K 35/644, A61R 17/00. Likarskyi zasib na osnovi produktiv bdzhilnytstva dlia likuvannia sukhosti shkiry.

Tykhonov, O. I., Bondarenko, L. O. (2016). Patent 104721 Ukrainy na korysnu model MPK (2016) A61K 9/10, A61K 36/00, A61K 47/44, S07D 233/88. Likarskyi zasib na osnovi produktiv bdzhilnytstva dlia likuvannia sukhosti shkiry.

Tykhonov, O. I., Bilichenko, O. V., Zubchenko, T. M., Averyna, T. V. (2011). Patent 93582 Ukrainy na vynakhid, MPK (2011) A61K 35/64, A61K 9/02, A61P 1/00, A61R 13/08. Likuvalno-profilaktychnyi zasib u formi rektalnykh supozytoriiv.

Kotenko, O. M., Tykhonov, O. I., Zhyvora, N. V. (2008). Patent 30178 Ukrainy, A61K 8/00, A61K 35/64 Likuvalno-profilaktychnyi krem dlia dohliadu za sukhoiu shkiroiu oblychchia.

Khvorostinka, V. M., Tykhonov, O. I., Pasiieshvili, L. M. (1997). Patent 19497A Ukrainy, A 61 K 35/64. Sposib likuvannia khronichnoho toksychnoho hepatytu.

Tykhonov, O. I., Yarnykh, T. H., Yakovlieva, L. V., Mishchenko, O. Ya., Leleka, M. V., Dankevych, O. S. (2003). Deklaratsiinyi patent 62577A Ukrainy na vynakhid MPK (2006 ) A61K 9/48 A61K 35/78. Farmatsevtychna kompozytsiia adaptohennoi dii «Pollentar».

Tykhonov, O. I., Yarnykh, T. H., Yakovlieva, L. V., Mishchenko, O. Ya., Leleka, M. V., Dankevych, O. (2006). Patent 62577 Ukrainy na vynakhid MPK (2006) A61K 9/48 A61K 35/185. Farmatsevtychna kompozytsiia adaptohennoi dii.


GOST Style Citations


1. Review on Medicinal Value of Honeybee Products: Apitherapy / Bakalo Basa, Wendimagegnehu Belay, Alebachew Tilahun, Ayichew Teshale // Advances in Biol. Res. – 2016. – Vol. 10 (4). – P. 236–247. https://doi.org/10.5829/idosi.abr.2016.10.4.10529


2. Rain, Delvin. Bee venom therapy for inflammatory conditions: historical and recent trends / Rain Delvin // J. of the American Apitherapy Society. – 2009. – Vol. 16 (1).


3. Andrzej, K. Kuropatnicki. Historical Aspects of Propolis Research in Modern Times / Andrzej K. Kuropatnicki, Ewelina Szliszka, Wojciech Krol // Evid Based Complement Alternat Med. – 2013. – Vol. 2013. https://doi.org/10.1155/2013/964149


4. Patrick, M. F. Apitherapy Products for Medicinal Use / Patrick M. Fratellone // J. of Nutrition & Food Sci. – 2015. – Vol. 5 (6). https://doi.org/10.4172/2155-9600.1000423


5. Теория и практика производства лекарственных препаратов прополиса / под ред. акад. А. И. Тихонова. – Х. : Основа, 1998. – 384 с.


6. Пыльца цветочная (обножка пчелиная) в фармации и медицине (теория, технология, медицинское применение) : монография / А. И. Тихонов, К. Содзавичный, С. А. Тихонова и др.; под ред. акад. А. И. Тихонова. – Х.: Изд-во НФаУ; Оригинал, 2006. – 308 с.


7. Мед натуральный в медицине и фармации (происхождение, свойства, применение, лекарственные препараты) : монография / А. И. Тихонов, С. А. Тихонова, Т. Г. Ярных и др.; под ред. А. И. Тихонова.  – Х. : Оригинал, 2010. – 263 с.


8. Патент 54117 України на корисну модель МПК (2009) А61К 35/66, А61К 9/14. Стандартизована лікарська субстанція на основі меду / Тихонов О. І. – № u 201005461; заявл. 05.05.10; опубл. 25.10.10, Бюл. № 20.


9. Патент 29374 України, МПК6 А61К 35/64. Засіб, що має антиоксидантну та гепатозахисну властивості / Тихонов О. І., Хворостинка В. М., Єфремова О. О., Ярних Т. Г., Пушкарь С. М., Котенко О. М. – № 93007353; заявл. 05.09.90; опубл. 15.11.00, Бюл. № 6.


10. Деклараційний патент 47160А України, МПК7 А61К 9/08, А61К 35/64. Вушні краплі «Пропотид» / Тихонов О. І., Сятиня М. Л., Ярних Т. Г., Зуйкіна С. С., Тихонова С. О. – № 2001085651; заявл. 08.08.01; опубл. 17.06.02, Бюл. № 6.


11. Деклараційний патент 59680А України, МПК7 А61К 9/14, А61К 35/64. Лікарський засіб «Пропоцид» у формі присипки з протизапальною та репаративною дією і спосіб його одержання / Тихонов О. І., Макарова О. Є. – № 2002119119; заявл. 15.11.02; опубл. 15.09.03, Бюл. № 9.


12. Патент 75205 України на винахід МПК (2006) А61К 35/64, А61Р 31/06 Спосіб одержання протитуберкульозного засобу / Тихонов О. І., Богуцька О. Є., Шпичак О. С., Ярних Т. Г., Дикий І. Л. – № 20040402784; заявл. 15.04.04; опубл. 15.03.06, Бюл. № 3.


13. Патент 80953 України на винахід, МПК (2006) А61К 35/64 (2006.01) А61К 9/14 А61Р 11/00. Застосування апідобавки з трутневих личинок і прополісу як протитуберкульозного засобу / Тихонов О. І., Богуцька О. Є., Черкасова А. І., Прохода І. О., Ярних Т. Г., Дикий І. Л. – № 20040503584; заявл. 13.05.04; опубл. 26.11.07, Бюл. № 19. 


14. Патент 46400 України на корисну модель МПК (2009) А61К 9/00, А61К 35/64, А61Р 17/00. Гомеопатичний лікарський засіб у формі мазі для лікування алергічних дерматитів / Тихонов А. И., Чорна Н. А. – № u200905024; заявл. 21.05.09; опубл. 25.12.09, Бюл. 24.


15. Патент 92933 України на винахід, МПК (2011) A61K 9/00, A61K 31/496, A61P 35/64, А61Р 15/00, А61Р 31/04. Комбінований ветеринарний засіб для лікування та профілактики ендометритів / Тоцька Н. В., Руденко М. В., Тихонов О. І., Ковальова О. О. – № а 200811099; заявл. 12.09.2008; опубл. 27.12.2010, Бюл. 24.


16. Патент 97076 України на корисну модель МПК (2015) А61F 9/00, А61К 31/045, А61Р 27/02. Краплі для очей / Тихонов О. І., Конюшевич Л. В. – № u201410993; заявл. 08.10.14; опубл. 25.02.15, Бюл. 4.


17. Патент 66796 України, МПК7 А61К 9/12, А61К 35/78. Лікарський засіб «Профезоль-пінний» для лікування променевих уражень шкіри / Тихонов О. І., Тихонова С. О., Батрак О. А. – № 99127095; заявл. 27.12.99; опубл. 15.06.04, Бюл. № 6.


18. Патент 13347 України на винахід, МПК А61К 35/64, 9/20. Гепатотропний засіб «Прополін» / Тихонов О. І., Порохняк А. А., Будникова Т. Н., Рогожин Б. А. – № 95320677; заявл. 16.09.93; опубл. 28.02.97, Бюл. № 1.


19. Деклараційний патент 65915А України, МПК7 А61К 9/06, А61К 35/64. Лікарський засіб у формі стоматологічного гелю «Пропостом» / Тихонов О. І., Козир Г. В., Дикий І. Л., Яковлева Л. В. – № 2003076046; заявл. 01.07.03; опубл. 15.04.04, Бюл. № 4.


20. Патент 65646 України, МПК7 А61К 9/02, 35/64. Фармацевтична композиція у формі супозиторіїв «Пропофен» / Тихонов О. І., Ярних Т. Г., Черних В. П., Зупанець І. А., Колесніков Д. Д., Азаренко Ю. М. – № 2001074839; заявл. 10.07.01; опубл. 15.04.04, Бюл. № 4.

 

21. Патент 87051 України на винахід, МПК (2009) А61К 35/64, А61К 36/72 Засіб для лікування запальних гінекологічних захворювань / Тихонов О. І., Черних Ю. В., Малоштан Л. М., Уланова В. А. – № а 200711358; заявл. 15.10.07; опубл. 10.06.09, Бюл. № 11.

 

22. Патент 83248 України на винахід, МПК (2006) А61К 35/48, А61Р 13/08. Фармацевтична композиція для лікування простатитів / Тихонов О. І., Доровський О. В., Ярних Т. Г., Хорунжий Г. Г., Доровський В. О., Сидоренко О. В., Яковлєва Л. В., Котелевець Н. В. – № а 200603310; заявл. 27.03.06; опубл. 25.06.08, Бюл. № 12.


23. Патент 54662 України на корисну модель МПК (2009) А61К 9/48, А61К 31/198, А61К 35/64, А61Р 5/26. Лікувально-профілактичний засіб у формі капсул андрогенної дії / Тихонов О. І., Ромась К. П. – № u 201003374; заявл. 23.03.10; опубл. 25.11.10, Бюл. 22.


24. Деклараційний патент 60849А України на винахід, А61К 9/06, А61К 35/64. Мазь «Пролідоксид» для місцевого лікування ран та опіків / Тихонов О. І., Черних В. П., Ярних Т. Г., Яковлєва Л. В., Кальф-Каліф С. С., Ткачова О. В., Хохленкова Н. В. – № 2003032036; заявл. 07.03.03; опубл. 15.10.03, Бюл. № 10.


25. Патент 80917 України на корисну модель МПК (2013) А61К 9/06, А61К 35/00. Гель для місцевого лікування запальних захворювань опорно-рухового апарату на основі продуктів бджільництва / Шпичак О. С., Тихонов О. І., Баранова І. І. – № u 201300514; заявл. 15.01.13; опубл. 10.06.13, Бюл. 11.


26. Патент 107907 України на винахід, МПК (2015) A61K 31/14, A61K 9/08, А61Р 17/00. Композиція у вигляді гелю для лікування вугрової хвороби / Тихонов О. І., Бобро С. Г. – № а 201405436; заявл. 21.05.2014; опубл. 25.02.2015, Бюл. 4.


27. Патент 79930 України на корисну модель МПК А61К 9/16, А61К 31/198, А61К 35/64, А61Р 5/26, А61Р 13/08. Лікувально-профілактичний засіб у формі гранул андрогенної та простатопротекторної дії / Тихонов О. І., Бербек В. Л. – № u 201211900; заявл. 15.10.12; опубл. 13.05.13, Бюл. 9.

 

28. Патент 94511 України на корисну модель МПК А61К 35/64. Фармацевтична композиція на основі продуктів бджільництва для місцевого лікування виразки шлунка та дванадцятипалої кишки / Тихонов О. І., Богдан Н. С. – № u 201408038; заявл. 16.07.14; опубл. 10.11.14, Бюл. 21.

 

29. Патент 110095 України на корисну модель МПК А61К 9/06. Склад для стимуляції репаративних процесів у формі мазі / Шпичак О. С., Мусоєв С. М., Тихонов О. І., Шпичак А. О., Рабієв Р. М., Хікматзода І. І., Самаріддіні Д., Салімов С. Ш. – № u 201602873; заявл. 22.03.16; опубл. 26.09.16, Бюл. 18.

 

30. Патент 111672 України на винахід, МПК (2016) A61K 9/12, A61K 35/644, A61K 36/53, A61K 36/72, A61K 36/534, A61K 31/045, А61Р 19/00. Фармацевтична композиція у формі аерозолю на основі продуктів бджільництва для знеболення та місцевого лікування запальних захворювань опорно-рухового апарату / Шпичак О. С., Тихонов О. І. – № а201501462; заявл. 19.02.2015; опубл. 25.05.2016, Бюл. 10.


31. Патент 119965 України на корисну модель МПК (2017) А61F 9/00, А61К 31/045, А61Р 27/02. Очні краплі / Тихонов О. І., Коношевич Л. В., Шпичак О. С., Коваль В. М. – № u 201708316; заявл. 11.08.17; опубл. 10.10.17, Бюл. 19.


32. Деклараційний патент 54169 України на винахід, МПК7 А61К 35/64, А61К 9/48. Противиразковий засіб «Прополтин» / Яковлєва Л. В., Тихонов О. І., Ярних Т. Г., Чікіткіна В. В., Данькевич О. С. – № 2002054389; заявл. 29.05.02; опубл. 17.02.03, Бюл. № 2.


33. Патент 94138 України на винахід, МПК (2011) A61K 35/64, A61K 31/194, A61K 9/08, А61Р 39/00, А61Р 25/00. Лікувально-профілактичний засіб у формі сиропу з антистресовою та актопротекторною дією / Тихонов О. І., Унгурян Л. М., Гращенкова С. А., Зубченко Т. М. – № а 200907067; заявл. 06.07.2009; опубл. 11.04.2011, Бюл. 7.


34. Патент 122333 України на корисну модель МПК А61К 31/14, А61К 35/644, А61Р 17/12, А61Р 31/10. Склад лікарського препарату протигрибкової, протимікробної та кератолітичної дії / Тихонов О. І., Шпичак О. С., Фролова О. Є. – № u 201711173; заявл. 17.11.2017; опубл. 26.12.2017, Бюл. 24.


35. Патент 77331 України на винахід МПК (2006) А61К 35/64 А61Р 7/02. Лікарський засіб у формі таблеток для електрофорезу з антикоагулянтною дією / Тихонов О. І., Калініченко Т. В., Малоштан Л. М., Должикова О. В. – № а 200501532; заявл. 18.02.2005; опубл. 15.11.2006, Бюл. № 11.


36. Патент 83579 України на винахід, МПК (2006), А61К 35/64(2006.01). Спосіб одержання гомеопатичного базисного препарату отрути бджолиної «Апі» / Тихонов О. І., Пасічник М. Ф., Тихонова С. О., Ярних Т. Г., Ходарченко Г. Б., Чорна Н. А. – № а 200613585; заявл. 21.12.06; опубл. 25.07.08, Бюл. № 14.


37. Патент 45503 України, МПК (2009), А61К 35/55. Гель «Апі-арт» для профілактики артритів та артрозів / Тихонов О. І., Михайленко В. В. – № u200906196; заявл. 15.06.09; опубл. 10.11.09, Бюл. № 21.


38. Патент 111273 України на винахід, МПК (2016) A61K 9/14, A61K 35/00. Ліофілізований препарат для ін’єкцій / Тихонов О. І., Алмакаєва Л. Г., Скрипник-Тихонов Р. І. – № а 201411344; заявл. 17.10.2014; опубл. 11.04.2016, Бюл. 7.

 

39. Патент 101837 України на винахід, МПК A61K 9/08, A61K 35/64, А61Р 37/04. Ін’єкційний засіб з імуностимулюючими та загальнозміцнюючими властивостями на основі меду / Тихонов О. І., Ємельянов А. В., Алмакаєва Л. Г., Скрипник-Тихонов Р. І., Муртищев О. М., Чехута О. О. – № а 201013748; заявл. 19.11.2010; опубл. 13.05.2013, Бюл. 9.


40. Патент 77952 України на корисну модель МПК А61К 9/48, А61Р 25/20. Лікувально-профілактичний засіб у формі капсул із седативною дією / Шпичак О. С., Тихонов О. І. – № u 201205333; заявл. 28.04.2012; опубл. 11.03.2013, Бюл. 5.


41. Патент 113911 України на винахід, МПК (2017) A61K 9/10, A61K 47/44, A61K 36/185, A61K 36/736, A61K 31/4166, A61K 35/644, А61Р 17/00. Лікарський засіб на основі продуктів бджільництва для лікування сухості шкіри / Тихонов О. І., Бондаренко Л. О., Шпичак О. С. – № а 201508977; заявл. 17.09.2017; опубл. 27.03.2017, Бюл. 6.


42. Патент 104721 України на корисну модель МПК (2016) А61К 9/10, А61К 36/00, А61К 47/44, С07D 233/88. Лікарський засіб на основі продуктів бджільництва для лікування сухості шкіри / Тихонов О. І., Бондаренко Л. О. – № u 201508976; заявл. 17.09.2015; опубл. 10.02.2016, Бюл. 3.

 

43. Патент 93582 України на винахід, МПК (2011) A61K 35/64, A61K 9/02, A61P 1/00, А61Р 13/08. Лікувально-профілактичний засіб у формі ректальних супозиторіїв / Тихонов О. І., Біліченко О. В., Зубченко Т. М., Аверина Т. В. – № а 200904372; заявл. 05.05.2010; опубл. 25.02.2011, Бюл. 4.


44. Патент 30178 України, А61К 8/00, А61К 35/64 Лікувально-профілактичний крем для догляду за сухою шкірою обличчя / Котенко О. М., Тихонов О. І., Живора Н. В. – № u 200712799; заявл. 17.11.07; опубл. 11.02.08, Бюл. 3.


45. Патент 19497А України, А61К 35/64. Спосіб лікування хронічного токсичного гепатиту / Хворостінка В. М., Тихонов О. І., Пасієшвілі Л. М. – № 96041603; заявл. 23.04.96; опубл. 25.12.97, Бюл. № 6.


46. Деклараційний патент 62577А України на винахід МПК (2006) А61К 9/48 А61К 35/78. Фармацевтична композиція адаптогенної дії «Поллентар» / Тихонов О. І., Ярних Т. Г., Яковлєва Л. В., Міщенко О. Я., Лелека М. В., Данькевич О. С. – № 2003043257; заявл. 11.04.03; опубл. 15.12.03, Бюл. № 12.


47. Патент 62577 України на винахід МПК (2006) А61К 9/48 А61К 35/185. Фармацевтична композиція адаптогенної дії / Тихонов О. І., Ярних Т. Г., Яковлєва Л. В., Міщенко О. Я., Лелека М. В., Данькевич О. С. – № 2003043257; заявл. 11.04.03; опубл. 15.03.06, Бюл. № 3.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abbreviated key title: Manag. econ. qual. assur. pharm.

ISSN 2519-8807 (Online), ISSN 2311-1127 (Print)