Research of normative legal regulation of import substitution production of medicines in Ukraine

A. A. Kotvitska, V. H. Kostiuk

Abstract


The article contains the results of analysis of international and domestic experience of normative legal regulation of import substitution production of medicines. Normative legal acts that embody international standards in the domestic pharmaceutical industry were analyzed. The necessity of the development of import substitution production of medicines in Ukraine was proved.

Keywords


import substitution; medicines; pharmaceutical sector; state target programs; normative legal acts

References


Демченко Н. В. Стратегія імпортозаміщення у фармацевтичній галузі: особливості і перспективи реалізації / Н. В. Демченко // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Серія «Економіка». – 2014. – Т. 19, вип. 2/2. – С. 56-60.

Звіт щодо виконання у 2014 році Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.moz.gov.ua/ua/portal/rep _onko_2014.html.

Клунко Н. Зарубежный опыт импортозамещения в фармацевтической отрасли как пример для Украины / Н. Клунко // Экономика Украины. – 2012. – № 6. – С. 24-29.

Наказ МОЗ України від 13.09.2010 р. № 769 «Про затвердження Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я України на 2011-2020 роки». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://moz.gov.ua/ua/portal/dn_20100913_769.html.

Настанова «Лікарські засоби. Належна виробнича практика». СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2008. – 2009. – Київ. Міністерство охорони здоров’я України. – 280 с.

Настанова «Лікарські засоби. Належна клінічна практика». СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008. – 2009. – Київ. Міністерство охорони здоров’я України. – 67 с.

Настанова «Лікарські засоби. Належна лабораторна практика». – 2009. – Київ. Міністерство охорони здоров’я України. – 27 с.

Настанова «Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції». СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014. – 2014. – Київ. Міністерство охорони здоров’я України. – 51 с.

Овчаренко Т. С. Механізм впровадження міжнародних стандартів GMP у фармацевтичний сектор економіки України / Т. С. Овчаренко, В. В. Єрмолаєва // Вісник Київського університету. Серія: Економіка. – 2009. – Вип. 107/108. – C. 90-93.

Проект Концепції державної цільової програми «Розвиток імпортозамінних виробництв в Україні та заміщення імпортованих лікарських засобів вітчизняними, у тому числі біотехнологічними препаратами та вакцинами" на 2011-2021 роки». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.moz.gov.ua/ua/portal/ Pro_20110411_0.html.

Средневзвешенная розничная стоимость лекарственных средств в Украине. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://compendium.com.ua /prices.

Kotvitska A.A. Analysis of the assortment of immunobiological medical products used for children routine immunization at the Ukrainian pharmaceutical market / А.А. Kotvitska, О.V. Kononenko // News of pharmacy. – 2015. – № 1. – С. 49 – 54.


GOST Style Citations


DOI: https://doi.org/10.24959/uekj.16.6

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abbreviated key title: Upr. ekon. zabezp. âkostì farm.

ISSN 2519-8807 (Online), ISSN 2311-1127 (Print)