DOI: https://doi.org/10.24959/uekj.16.31

Continuing professional development of pharmacists as a requirement of good pharmacy practice

L. A. Gala

Abstract


An important part of pharmacists training is a development of continuing pharmaceutical education through a sequence of educational programs at undergraduate and postgraduate stages. Compulsory types of postgraduate education and opportunities for self-improvement of professional knowledge and practical skills between certifications have been analyzed. Considering that one of the requirements of Good Pharmacy Practice is ensuring the competence of pharmacy staff, a draft of the national standard «Continuing professional development» with the criteria for the evaluation of pharmacists is proposed.

Keywords


Good Pharmacy Practice; standard; postgraduate education; continuing professional development

References


Актуальні питання післядипломної фармацевтичної освіти / [О. Ф. Пімінов, Д. С. Великий, С. В. Гарна та ін.] // Провизор. – 2010. – № 11. – С. 2-4.

Громовик Б. П. Безперервна фармацевтична освіта в Україні : науково-методичні аспекти управлінсько-економічної підготовки : [монографія] / Б. П. Громовик, А. В. Горілик. – Львів : РАСТР-7, 2012. – 166 с.

Громовик Б. П. Ролі аптечних фахівців з погляду соціальної фармації / Б. П. Громовик, Л. М. Унгурян // Актуальні питання фармац. і мед. науки та практики. – 2013. – № 3 (13). – С. 126-128.

Заліська О. Післядипломна підготовка провізорів : проблемні питання / О. Заліська, Б. Парновський // Еженедельник Аптека. – 2014. – № 933 (12). – С. 12.

Запорізький державний медичний університет. Факультет післядипломної освіти. Режим доступу : http://zsmu.edu.ua/p_85.html

Лисенко О. Ю. Формування професійної компетентності майбутніх провізорів у вищих медичних навчальних закладах : [монографія] / О. Ю. Лисенко / За ред. Я. В. Цехмістера. – К. : ВП «Едельвейс», 2015. – 176 с.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Факультет післядипломної освіти. Режим доступу : http://meduniv.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=133&lang=uk

Наказ МОЗ України від 12.12.2006 р. № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів». Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1366-06

Наказ МОЗ України від 07.07.2009 р. № 484 «Про затвердження Змін до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах». Режим доступу : http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/z0693-09

Наказ МОЗ України від 13.09.2010 р. № 769 «Про затвердження Концепції розвитку фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я України на 2011-2020 роки». Режим доступу : http://moz.gov.ua/docfiles/N242_2013_dod1010.pdf

Наказ МОН України від 25.04.2013 р. № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання». Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13

Належна аптечна практика : Стандарти якості аптечних послуг (Спільна настанова МФФ/ВООЗ з НАП). Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/897_009

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. Медико-профілактичний і фармацевтичний факультет. Режим доступу : http://nmapo.edu.ua/index. php/uk/fakultet-mediko-profilaktichnij-ifarmatsevtichnij

Національний фармацевтичний університет. Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації. Режим доступу : http://nuph.edu.ua/ru/institut-pksf-2

Немченко А. С. Організаційні засади внутрішнього навчання персоналу аптечних закладів у системі забезпечення якості лікарських засобів / А. С. Немченко, Л. Ю. Дьякова, О. А. Носенко // Фармац. часопис. – 2010. – № 3. – С. 84-87.

Перспективи дистанційного навчання у післядипломній освіті провізорів-інтернів / [І. О. Власенко, Л. Л. Давтян, В. В. Руденко та ін.] // Зб. наук. праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2012. – Вип. 21, кн. 1. – С. 511-518.

Самонавчання як мотиваційна складова якісної освіти / [Л. Р. Шостакович-Корецька, В. В. Маврутенков, А. В. Чергінець та ін.] // Мед. освіта. – 2011. – № 1. – С. 43-46.

Слабий М. В. Досвід і перспективи безперервної освіти провізорів з сучасних організаційно-економічних дисциплін / М. В. Слабий // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – № 2. – С. 50-53.

Developing pharmacy practice: а focus on patient care. Handbook – 2006 ed. Режим доступу : http:// www.fip.org/files/fip/publications/DevelopingPharmacyPractice/DevelopingPharmacyPracticeEN.pdf

Good Pharmacy Practice in Spanish Community Pharmacy, 2013. Режим доступу : http://www.portalfarma.com/Profesionales/Buenas-practicas-profesionales/Documents/ Buenas-Practicas-Ingles.pdf

Professional Standards for Public Health Practice for Pharmacy, 2013. Режим доступу : http://www.rpharms.com/support-pdfs/rps-professional-standards-for-public-healthpracticefor-pharmacy-augus....pdf

Standards of Practice for Canadian Pharmacists, 2009. Режим доступу : http://napra.ca/Content_Files/Files/Model_Standards_of_Prac_for_Cdn_Pharm_March09_Final_b.pdf


GOST Style Citations


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abbreviated key title: Upr. ekon. zabezp. âkostì farm.

ISSN 2519-8807 (Online), ISSN 2311-1127 (Print)